ครูอัตราจ้าง


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์สูงครูอัตราจ้าง-
2นางสาวภวรัญชน์ จันแสงครูอัตราจ้าง-
3นางสาวขนิษฐา รักษาสังข์ครูอัตราจ้าง-
4นางสาวศิริธร ทิพย์รัตน์ครูอัตราจ้าง-
5นายสุริยา จันทสุวรรณครูอัตราจ้าง-
6นายพนพล ศิริกุลพิทักษ์ครูอัตราจ้าง-
7นายIgnacio L. Mutyaครูอัตราจ้าง-
สรุป รวมทั้งหมด 7 คน ชาย 3 คน หญิง 4 คน