ครูอัตราจ้าง


ที่รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะรายละเอียด
1นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์สูงครูอัตราจ้าง-
2นางสาวนิตยา หนูชุมครูอัตราจ้าง-
3นางสาวภวรัญชน์ จันแสงครูอัตราจ้าง-
4นางสาวขนิษฐา รักษาสังข์ครูอัตราจ้าง-
5นางสาวศิริธร ทิพย์รัตน์ครูอัตราจ้าง-
6นายจิรวุฒิ โชติจิรสงพงศ์ครูอัตราจ้าง-
7นายสุริยา จันทสุวรรณครูอัตราจ้าง-
8นายพนพล ศิริกุลพิทักษ์ครูอัตราจ้าง-
9นายIgnacio L. Mutyaครูอัตราจ้าง-
สรุป รวมทั้งหมด 9 คน ชาย 4 คน หญิง 5 คน